Minerva T.T. Register

Doelstellingen

Het doel van de vereniging :

-  het scheppen of verbetering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen haar leden;

- de interesse voor de Minerva TT (1952-1958) en de Land River Series 1 modellen (1949-1958) op te wekken bij het publiek en die geïnteresseerden te verenigen.  De vereniging staat evenwel ook open voor alle geïnteresseerden en bezitters van de andere bladgeveerde Land Rovers en hun licenties (Santana, Tempo, …).

- De vrije tijd van de leden op een aangename en leerzame wijze te vullen met activiteiten die zo nauw mogelijk in verband staan met deze historische voertuigen.

- Het historisch verantwoord bewaren en restaureren van deze voertuigen aan te moedigen, te ondersteunen en te promoten.

- Ze onderneemt ook alle activiteiten die dit doel bevordert. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

 

De vereniging bevordert :

- de onderlinge contacten tussen haar leden, door het organiseren van activiteiten en door het uitgeven van de T.T. Nieuwsbrief,  het onderhouden van een website en een eigen Facebook-pagina.
-  het bewaren en restaureren van Minerva T.T.’s (terreinvoertuigen) en alle bladgeveerde Land Rover’s en hun licenties

 

konvooi
Voorstelling aan het publiek van de rally-deelnemers te Mater
september 2002
Minerva TT Register vzw
Bergmolen 12
2340 Vlimmeren

 

De beheerders worden benoemd voor onbepaalde duur.

 

- Yves Van thuyne,
- Gertjan Denood,
- Roger Paelinckx,

- Hendrik Vander Hoeven

- Mark Kennes

 

 

Deze hebben onder elkaar aangesteld tot :

- Voorzitter : Yves Van Thuyne

- Ondervoorzitter : Hendrik Vander Hoeven
- Secretaris : Roger Paelinckx
- Penningmeester : Gertjan Denood