REGIO NOORD (Antwerpen)

Roger Paelinckx: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

REGIO OOST (Limburg)

Erik Nilis: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

REGIO HAGELAND (Mechelen)

Mark Kennes: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

REGIO CENTRUM (Aalst)

Hendrik Van Der Hoeven: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Regio West ( West/Oost Vlaanderen)

Dominique Vlaminck: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Het Minerva TT Register werd in 1997 opgericht door dhr. F. Van de Plas (ex-voorzitter) en dit in samenwerking met enkele enthousiastelingen. Doelstelling was -en is nog steeds - het vergaren van zoveel mogelijk informatie aangaande de Minerva Tout Terrain. Zowel wat de militaire, als de civiele periode betreft. Er was toen nog niet echt sprake van een leidraad binnen het Register en alles verliep in een zeer ontspannen en gemoedelijke sfeer. Het registreren werd in het begin goed opgevolgd, maar in de loop der jaren werd dit minder belangrijk en nam de gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer de bovenhand. Er werden ritten ingepland en gereden, bijeenkomsten georganiseerd en uitstappen geregeld. Kortom, het 'club'leven was in opmars. In de beginjaren werd het driemaandelijks tijdschrift nog verzorgd door dhr. Van de Plas, maar naarmate de jaren vorderden en er meer leden bijkwamen werd er uiteindelijk toch een redacteur aangesteld. Er was meer vraag naar artikels en algemene info en het werk als voorzitter nam ook meer tijd in beslag dan voordien. Ook werd er na enkele jaren een website en clubshop opgericht waarin Minerva gerelateerde zaken en hebbedingetjes werden verkocht.

Bij de oprichting of start van het Register waren er ongeveer een vijf- à zestal leden aanwezig. Nu, meer dan 20 jaar later schommelt het aantal leden rond de 190 en zijn we ook vrij internationaal aanwezig met leden van Texas tot Nieuw-Zeeland. Voor zo'n klein Belgisch autootje toch een hele prestatie in de 21ste eeuw.

Ondertussen telt het Minerva TT Register vijf bestuursleden, zijn er regiocoördinatoren aangesteld om de regio's in het Vlaamse landsgedeelte te 'coördineren' (zie Regio's), werkt de clubshop steeds beter en last but not least, is de sfeer nog steeds dezelfde gebleven. Het registreren van de nog bestaande Minervas werd ondertussen terug opgestart en lijkt ook niet altijd voor de hand liggend. De wet op de privacy maakt het soms moeilijk om tot resultaat te komen. En dat geldt eigenlijk ook voor de hele geschiedenis van de Minerva TT. Er is nog zeer veel dat we niet weten en het is enkel dankzij de vrijwilligers en geïnteresseerden dat we meer te weten komen over dit Belgisch stukje patrimonium. Alvast dank daarvoor gedurende al die jaren en voor alle jaren die wenselijk nog zullen komen.

 

Wie zijn wij?

Dit register heeft in de eerste plaats tot doel de nog bestaande Minerva 4x4 voertuigen (internationaal) te lokaliseren en te registreren, alsook de Land Rover Serie I (nationaal). We staan echter ook open voor elke bladgeveerde Land Rover omdat we gemerkt hebben dat er voor dit type Land Rover weinig of geen platform is in de Belgische oldtimerwereld. Als vereniging proberen we het bindmiddel te vormen tussen alle Minerva- en Land Rover-enthousiastelingen, eigenaars en sympathisanten. Ondanks het militaire aspect waar de Minerva TT onlosmakelijk mee verbonden is, trachten we  het licht op de geschiedenis en historiek van het voertuig te richten.

Wat mag je van ons verwachten?

* We hebben een sterke regionale verankering zodat je steeds in eigen streek terecht kan. (naar de Regios)

* We garanderen je verscheidene evenementen per jaar. (naar de Club Kalender). Dit kan zowel in eigen regio zijn, Het Vlaams of Waalstalig landsgedeelte of het buitenland, afhankelijk van de organisatie.

* We komen 2-maandelijks samen. (Zie Praatcafés)

* We beschikken over technische expertise wat betreft de MinervaTT.

* Je ontvangt 4x per jaar onze Nieuwsbrief. Een kleurrijk tijdschrift dat je  steeds up to date houdt over het reilen en zeilen binnen  de club.

*We beschikken over een clubshop waar je Minerva en Land Rover gerelateerde zaken kan vinden, afhankelijk van het aanbod.

(Bovenstaande kan nog gewijzigd worden/links deels actief)

 

 

 

 

 

 

 

 • Regio Noord: Herfstrit (info startplaats volgt nog)   
 • Datum: Zondag 11.11.2018 
 • info/inschrijven:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 •  
 • DIMA 4x4 beurs Lommel                                             
 • 17 en 18 november 2018 met clubstand.
 • Regio West: Lentebrunch 
 • Zaterdag 2 maart 2019. Info volgt in de Nieuwsbrief van december.
 •  
 • Algemene vergadering 2019.                                     
 • Zaterdag 15 juni 2019 in Sint Niklaas.
 • Ursel Wings & Wheels                                                 
 • 10/11 augustus 2019 met clubstand. 
 •  
 • Regio Limburg: Minerva Weekend 2019.                       
 • 6/7/8 september 2019. 

 

Alle data op deze pagina blijven onder voorbehoud. Lichte wijzigingen zijn mogelijk om de organisatie van deze activiteiten optimaal te kunnen organiseren. 

We streven er naar om de opgegeven datums te respecteren.