Wie zijn wij?

Dit register heeft in de eerste plaats tot doel de nog bestaande Minerva 4x4 voertuigen (internationaal) te lokaliseren en te registreren, alsook de Land Rover Serie I (nationaal). We staan echter ook open voor elke bladgeveerde Land Rover omdat we gemerkt hebben dat er voor dit type Land Rover weinig of geen platform is in de Belgische oldtimerwereld. Als vereniging proberen we het bindmiddel te vormen tussen alle Minerva- en Land Rover-enthousiastelingen, eigenaars en sympathisanten. Ondanks het militaire aspect waar de Minerva TT onlosmakelijk mee verbonden is, trachten we  het licht op de geschiedenis en historiek van het voertuig te richten.

Wat mag je van ons verwachten?

* We hebben een sterke regionale verankering zodat je steeds in eigen streek terecht kan. (naar de Regios)

* We garanderen je verscheidene evenementen per jaar. (naar de Club Kalender). Dit kan zowel in eigen regio zijn, Het Vlaams of Waalstalig landsgedeelte of het buitenland, afhankelijk van de organisatie.

* We komen 2-maandelijks samen. (Zie Praatcafés)

* We beschikken over technische expertise wat betreft de MinervaTT.

* Je ontvangt 4x per jaar onze Nieuwsbrief. Een kleurrijk tijdschrift dat je  steeds up to date houdt over het reilen en zeilen binnen  de club.

*We beschikken over een clubshop waar je Minerva en Land Rover gerelateerde zaken kan vinden, afhankelijk van het aanbod.

(Bovenstaande kan nog gewijzigd worden/links deels actief)