Minerva T.T. Register

Tijdschrift “TT Nieuwsbrief”

In deze rubriek bekijk Je vorige edities van ons periodiek tijdschrift  ’ TT Nieuwsbrief , dat op papier en via BPost verschijnt.

Deze exemplaren zijn perfect ‘bladerbaar’ !

Lees digitaal :

Tijdschrift September 2013

Tijdschrift Juni 2013

Tijdschrift Maart 2013

ceu.editoo.be/flip/

De gedrukte versies per BPost zijn verbonden aan het lidmaatschap.

Lidgeld 2014 van de club bedraagt 20 EUR (België) en 25 EUR (E.U.)

te storten op AXA-rekening 751-2013294-02

IBAN BE32  751201329402

BIC : AXABBE22

van het Minerva TT Register ; met vermelding “Lidgeld 2014”